vrijdag, juli 30 EN | BR

We zien vandaag in de kerken maar weinig terug van de Bijbelse feesten die God heeft ingesteld. Steeds minder mensen gaan op de christelijke hoogtijdagen naar de kerk. Hoe zijn de Bijbelse feesten eigenlijk ontstaan en wat is hun betekenis?

Geestelijke betekenis
De Bijbelse feesten worden uitgebreid besproken in vooral het Oude Testament, in bijvoorbeeld de boeken Leviticus en Deuteronomium. Ze zijn een beeld van Gods plan met Zijn volk. Het begint al met de uittocht van Egypte tot aan het beloofde land Kanaän. Drie keer per jaar moest iedereen van het mannelijk geslacht voor het aangezicht van God verschijnen. Ook wij kunnen in deze feesten tot God komen, want het verschijnen voor Zijn aangezicht komt van twee kanten. De Bijbel zegt:

‘Ga dichter naar God toe, dan komt God dichter bij jou.’ – Jakobus 4:8a

Deze feesten hebben een geestelijke betekenis. Hoe meer wij dat gaan zien, hoe meer Jezus’ spoedige terugkomst echt voor ons gaat leven.

1. Loofhuttenfeest
Het Loofhuttenfeest is oorspronkelijk een ‘inzamelingsfeest’, een dankfeest na de oogst. Het Loofhuttenfeest was speciaal ingesteld als een erkenning van Gods grote genade. Elke Israëliet sneed takken van bomen en bouwde daarvan een tent in het veld. Hij verliet zijn huis in de stad en ging daar zeven dagen lang in wonen.

Het was een herinnering aan de dagen dat God het volk Israël in tenten had laten wonen, toen Hij hen uit Egypte (symbool van slavernij) verloste. Het was een herinnering aan de verlossing die ze hadden gekregen en aan hun reis door de woestijn. Ook was het een bewijs van dankbaarheid dat zij gekomen waren in het land dat de Here hen als een erfelijk bezit gegeven had.

Het offeren van de ‘eerstelingen’ aan God was een manier om het Bijbelse principe van het geven te laten zien. Het staat voor de opstanding van Jezus (lees 1 Korinthiërs 15:12-23). De rode draad hierin is: ‘Mijn God is mijn Voorziener.’

Nieuw Leven Magazine Maart 2021

 

Delen.

Comments are closed.

X