zondag, mei 31 EN | BR

Wat ik van je vraag, komt hierop neer: bid veel voor alle mensen, smeek en dank God voor hen. – 1 Timotheüs 2:1

Mensen zijn geneigd om alleen voor zichzelf te bidden. Vaak bidden wij voor onze zorgen, problemen en moeilijkheden en zeggen: ‘Zegen mij! Help mij.’ Daar waar echter de Geest van de liefde van Jezus heerst, wordt veel voor anderen gebeden.

Jezus bad aan het kruis: ‘Vader, vergeef het deze mensen, want zij weten niet wat zij doen.’ Stefanus werd gestenigd en bad: ‘Here, reken hun dit kwaad niet toe.’ Mozes bad toen God het volk Israël wilde uitroeien: ‘Alstublieft, vergeeft U hun hun zonde en zo niet, verwijder mijn naam dan uit het boek dat U hebt geschreven.’

De plicht van voorbede

Bidden voor anderen is onze plicht als christen! Gods Woord geeft ons deze opdracht! Als wij door God gebruikt willen worden, dan spoort Paulus ons aan om te bidden voor anderen. Paulus zegt in 1 Timotheüs 2:1 dat we veel voor alle mensen moeten bidden, smeken en danken. Dus niet alleen voor jezelf. Deze geest hoort ieder kind van God te hebben. Wij vergeten vaak dat we zelf ook een voorbidder hebben. In Romeinen 8:34 staat dat Jezus onze Hogepriester is die voor ons opkomt. Voorbede doen hoort bij de taak van priester die God ons heeft toevertrouwd. Wij hebben niet alleen toegang tot Gods genadetroon om voor onszelf te bidden, maar ook voor anderen!

We zijn voorbidders, niet alleen omdat het moet, maar omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest (zie Romeinen 5:5). ‘De duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden’ (1 Petrus 5:8).

Het is eigenlijk wonderlijk dat God er zo bij ons op aandringt om te bidden voor anderen. God komt in beweging als antwoord op het gebed van Zijn kinderen. Als we bidden voor anderen, dan 1) zijn we gehoorzaam aan Gods Woord, 2) vervullen we onze taak als priester, en 3) kan God de wereld zegenen.

Delen.

Comments are closed.

X