dinsdag, september 28 EN | BR

DOOR: Willy Maasbach

God vraagt van ons dat we naar Jezus blijven kijken, terwijl we geloven en volharden in het bidden. Hij zegt dat we AL onze zorgen aan Hem mogen geven. En Hij zoekt mensen die vrijmoedig willen bidden en pleiten voor de wereld vandaag.

De sleutel tot Gods zegen
‘Luister, Ik sta voor de deur en klop. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met Mij en Ik met hem.’ – Openbaring 3:20

Ik weet niets wat méér licht werpt op het gebed, dan deze krachtige uitspraak van Jezus Christus. Het is de sleutel die de deur opent om Gods zegeningen te ontvangen. Het leert ons dat het niet ons gebed is dat Jezus beweegt. Nee, het is Jezus Zelf die ons beweegt tot gebed!

Geef jouw zorgen aan God
‘Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben.’ – Hebreeën 4:16

Vrijmoedig bidden is nodig om van God te ontvangen. Het is de ademtocht van onze ziel. Zoals lucht onmerkbaar stil in ons opgenomen wordt als we ademhalen, zo komt Jezus onmerkbaar in ons hart en doet daar Zijn werk als we bidden. Hij noemt dit: ‘maaltijd met ons houden’, of: ‘samen eten’.

Nieuw Leven Augustus 2021

Delen.

Comments are closed.

X