Author Rebekka van Loenen

dagelijkse bemoediging
Waar je schat is, zal je hart zijn

‘Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan of worden…

dagelijks gebed
2 Thessalonicenzen 3:3

‘Wij weten dat de Here wel te vertrouwen is. Hij zal u sterk maken en u tegen de aanvallen van de duivel beschermen.’ – 2 Thessalonicenzen…

dagelijks gebed
Johannes 13:35

‘Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ – Johannes 13:35 Vader, ik kom vandaag tot U. Help mij een leven…

‘Is het waar?’

‘Sadrach, Mesach en Abednego, is het waar dat u mijn goden niet wilt vereren en het gouden beeld niet wilt aanbidden?’ – Daniël 3:14 Vandaag wil…

hemel hel
Hemel en hel: bestaan ze echt?

Gelukkig leven wij in Nederland in een vrij land. Je mag zelf bepalen wat je wilt geloven en waar je naar wilt luisteren. In dit artikel…

dagelijks gebed
Efeziërs 4:1-2

‘Ik vraag u dringend te leven zoals past bij mensen die door de Here geroepen zijn. Wees nederig en vriendelijk.’ – Efeziërs 4:1-2 Almachtige God, terwijl…

dagelijkse bemoediging
De erekrans van het eeuwige leven

‘Blijf Mij trouw tot in de dood, dan zal Ik u de erekrans van het eeuwige leven geven.’ – Openbaring 2:10 Ieder mens heeft iets ontzettend…

dagelijks gebed
Mattheüs 16:24-25

‘Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het…

1 3 4 5 6 7 99