Author Rebekka van Loenen

Punt van contact – deel 1

De Bijbel zegt in Lukas 8:22-25: ‘Op een dag stapte Hij (Jezus) met Zijn discipelen in een boot en zei: ‘Kom, wij gaan naar de overkant…

dagelijkse bemoediging
Voorbereiding voor het gebed

‘Wanneer zij de tabernakel ingaan om de HERE onder ogen te komen of wanneer zij het altaar naderen om brandoffers voor de HERE te brengen. Zij…

dagelijks gebed
Colossenzen 3:23,24

‘Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Here is en niet voor mensen. U weet immers dat de Here u zal…

dagelijkse bemoediging
God heeft ons lief

De Vader houdt Zelf van jullie. – Johannes 16:27 De liefde van God is te vergelijken met de liefde van een moeder voor haar kind. Een…

dagelijks gebed
Psalm 138:3

Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven. U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.- Psalm 138:3 Here, wat is het…

dagelijkse bemoediging
Wat is Gods wil voor mijn leven

Onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen. Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in…

dagelijks gebed
Filippenzen 2:9-10

Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen … zijn knieën zal buigen. – Filippenzen…

dagelijkse bemoediging
Wees tevreden met wat u hebt

Laat u niet door het geld in beslag nemen. Wees tevreden met wat u hebt, want God heeft gezegd: Ik zal altijd voor u zorgen, Ik…

dagelijks gebed
Maleachi 3:6

Want Ik, de HERE, ben niet veranderd. – Maleachi 3:6 Dank U, Vader in de hemel, voor al die geweldige voorbeelden van mannen en vrouwen, jongens…

1 3 4 5 6 7 98