Author Rebekka van Loenen

dagelijkse bemoediging
Op God vertrouwen

‘U hebt God, de Allerhoogste, als beschermer gekozen. Tegenslag zal u niet treffen en ziekten zullen ver van u blijven.’ – Psalm 91:9-10 Er zijn vandaag…

dagelijks gebed
Filippenzen 2:10-11

‘Zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de…

Het kruikje met olie

‘Ga de olie nu verkopen en betaal uw schuld. Er zal dan nog genoeg overblijven om met uw zonen van te leven.’ – 2 Koningen 4:7…

dagelijks gebed
Colossenzen 3:12

‘God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld.’ – Colossenzen 3:12 Geef mij begrip, lieve…

De vreugde van geven

Jezus geeft ons de leefregels: ‘Geef en je zal gegeven worden’, en: ‘Het is beter te geven dan te ontvangen’. Deze leefregels zijn goed voor alle…

Punt van contact – deel 2

De Bijbel zegt in Lukas 8:22-25: ‘Op een dag stapte Hij (Jezus) met Zijn discipelen in een boot en zei: ‘Kom, wij gaan naar de overkant…

dagelijkse bemoediging
Eerlijk zullen wij alles delen

‘Zij huilden tot zij geen tranen meer hadden.’ – 1 Samuël 30:4 In deze geschiedenis lezen wij dat David en zijn mannen terugkwamen van de strijd…

dagelijks gebed
Colossenzen 3:15

‘Laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één Lichaam. Wees daarom dankbaar.’ – Colossenzen 3:15 Almachtige…

dagelijkse bemoediging
Schud het af!

‘Als er huizen of steden zijn waar ze niets van je willen weten, ga dan meteen verder en schud het stof van je voeten af.’ –…

dagelijks gebed
Johannes 11:25-26

‘Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof…

1 2 3 4 5 6 98