Author Rebekka van Loenen

dagelijks gebed
Handelingen 1:11

‘Galileeërs,’ zeiden zij, ‘wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u…

dagelijkse bemoediging
De nieuwe mode

Zoiets hebben wij nog nooit gezien! – Marcus 2:12 In Marcus 2 staat het ware verhaal over een verlamde die door zijn vier vrienden naar Jezus…

dagelijks gebed
1 Timotheüs 2:1,3

Wat ik van je vraag, komt hierop neer: bid veel voor alle mensen, smeek en dank God voor hen … Dat is goed en aangenaam voor…

dagelijkse bemoediging
De erfenis van een vader

Weet daarom dat de HERE, uw God, de enige God en ook een trouwe God is die aan duizenden generaties zijn beloften waarmaakt en zijn liefde…

dagelijks gebed
Psalm 139:23-24

God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat er in mij omgaat. Let op of ik…

dagelijkse bemoediging
De blindgeboren man

Jezus liep verder en zag een man die al sedert zijn geboorte blind was. – Johannes 9:1 Als je blindgeboren bent, dan heb je geen voorstelling…

dagelijks gebed
2 Korinthiërs 2:15

Wij zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus voor mensen die gered worden én voor mensen die niet gered worden. -…

dagelijkse bemoediging
Gebed en geloof

Ieder die dit gelooft, heeft het getuigenis van God aanvaard. Als iemand dit niet gelooft, zegt hij daarmee dat God een leugenaar is, omdat hij niet…

dagelijks gebed
Filippenzen 2:1-2

Als u door de Geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, maak mij dan helemaal gelukkig door…

1 2 3 4 5 93