Author Rebekka van Loenen

dagelijks gebed
Johannes 16:23

‘Als het zover is, hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Luister goed, Ik zeg dat jullie dan alles rechtstreeks aan de Vader kunnen vragen en…

De strijd in de onzichtbare wereld

‘Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt.’ – Efeziërs 6:13 Paulus heeft het hier over de vijand…

dagelijks gebed
Mattheüs 9:12

‘Gezonde mensen hebben geen dok- ter nodig, maar zieke wel!’ – Mattheüs 9:12 Ik bid vandaag, grote God, voor allen die in de zorg werken: de…

dagelijkse bemoediging
Iedereen in de strijd

‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ – Johannes 20:21 Jozua had de opdracht om een groot gebied in bezit te nemen…

dagelijks gebed
1 Thessalonicenzen 4:16-17

‘Als de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die…

dagelijkse bemoediging
Waarom ik ben zoals ik ben

‘In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt. Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in…

monument
Monument | Plein 1813

Plein 1813 | Onafhankelijkheidsmonument Wist je dat Nederland bijna 62.000 rijksmonumenten telt? Veel van deze monumenten hebben een diepere christelijke betekenis. De vele monumenten die ons…

dagelijks gebed
1 Petrus 5:6-7

‘Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Geef al uw…