Author Rebekka van Loenen

dagelijkse bemoediging
Door vuur en vlam

‘Als de mensen jullie haten, vergeet dan niet dat zij Mij al eerder hebben gehaat. De mensen zouden alleen van jullie houden als jullie bij de…

dagelijks gebed - afbeelding 21
Mattheüs 19:14

“Laat die kinderen toch bij Mij komen,’ zei Jezus. ‘Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van de hemelen is bestemd voor wie is zoals zij.”–…

dagelijkse bemoediging
Hebt u wel eens een slechte dag?

‘Maar deze kostbare schat hebben wij in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. Iedereen kan zien dat de buitengewone kracht in ons niet van onszelf is, maar van…

dagelijks gebed - afbeelding 2-
Efeziërs 6:18

‘Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen.’ – Efeziërs…

dagelijkse bemoediging
De leugenplaag

‘Dat is een leugen, zei de slang, jullie zullen niet sterven. God zegt dat alleen omdat Hij weet dat jullie aan Hem gelijk zullen zijn als…

dagelijks gebed
Johannes 15:16

‘Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat…

dagelijks gebed
1 Petrus 5:7; Psalm 55:23

Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u … Breng al uw moeilijkheden bij de HERE.…

Het verhaal van Mildred

Mildred Margaret (70) verloor door een bacteriële infectie haar linker onderbeen. Deze gebeurtenis heeft haar sterker gemaakt en nog dichter bij God gebracht. Dit is haar…

dagelijkse bemoediging
Bent u van plan op te geven?

‘Geen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse Vader ervan weet. En wat kost nu een mus? Bijna niets … Jij bent voor…