Author Rebekka van Loenen

JMWZ Zomerkamp

Onlangs hadden we ons jaarlijkse zomerkamp voor kinderen, tieners en jeugd. Elke dag was gevuld met sport, spel, creativiteit, themafeesten, Gods Woord, worship, zang, dans, muziek,…

dagelijks gebed
Johannes 16:33

Dit heb Ik jullie verteld, omdat Ik wil dat jullie mijn vrede bewaren. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed!…

dagelijkse bemoediging
Genezende bladeren

‘Het kwam uit de troon van God en van het Lam en stroomde midden over de hoofdstraat van de stad. Aan weerskanten van de rivier stond…

dagelijks gebed
Psalm 56:9

‘U neemt mijn zwerftochten waar en kent elke traan die ik stort. Alles staat immers in uw boek?’ – Psalm 56:9 Ik dank U, Here, dat…

dagelijkse bemoediging
De misleiding

Niet alle mensen die Here tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil.…

dagelijks gebed
Psalm 52:23

Breng al uw moeilijkheden bij de HERE. Hij zorgt altijd voor u. Hij zal nooit toelaten dat een volgeling van Hem struikelt of valt. – Psalm…

dagelijkse bemoediging
God wijst mij de weg

Wanneer u Mij, de Mensenzoon, omhooggeheven en gedood hebt, zult u weten wie Ik ben. Dan zal het u duidelijk zijn dat Ik niet mijn eigen…

dagelijks gebed
Romeinen 3:23-24

Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen. – Romeinen 3:23-24 Here, ik…

dagelijkse bemoediging
Het mysterie

Ik keerde mij om, want ik wilde zien wie dat zei en ik zag zeven gouden kandelaars, en daartussen stond iemand die er uitzag als een…

1 2 3 4 98