Author Rebekka van Loenen

dagelijkse bemoediging
Vertrouwen op God als Job

De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw, Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook…

dagelijks gebed
Colossenzen 4:5-6

Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Wees in uw spreken vriendelijk maar beslist, om…

the blessing churches
Kom ’s naar de kerk!

Elke zondag om 10.30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is vrij! The Blessing Churches zijn onderdeel van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. The Blessing…

dagelijks gebed
Mattheüs 24:44

Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te zijn voor mijn onverwachte terugkeer als Mensenzoon. – Mattheüs 24:44 Leer mij steeds te leven, Here…

dagelijkse bemoediging
Een leven van blijdschap

Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! – Filippenzen 4:4 Gods kinderen zouden de meest blije mensen van de…

dagelijks gebed
Psalm 130:6

Ik zie uit naar de Here. Ik zie naar Hem uit met nog meer verlangen dan de nachtwachter uitkijkt naar de nieuwe morgen. – Psalm 130:6…

dagelijkse bemoediging
Het wonder is in uw mond

Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Of een mens vol goedheid of vol slechtheid zit, blijkt uit wat hij…

dagelijks gebed
Psalm 37:4-5

Verheug u in de HERE, dan zal Hij u geven wat u nodig hebt en waar u naar verlangt. Vertel alles wat u bezighoudt aan de…

1 2 3 91