Author Rebekka van Loenen

dagelijks gebed
Dagelijks Gebed – 1 Petrus 2:9

U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is.…

dagelijkse bemoediging
Wat het gebed in de weg staat

Alle mensen die de Vader Mij geeft; zullen naar Mij toekomen. En als iemand bij Mij komt; zal Ik hem nooit wegsturen. – Johannes 6:37 Wat…

dagelijks gebed
Mattheüs 11:28-29

Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn leerling,…

dagelijkse bemoediging
De grote zoektocht

U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht. – Jeremia 29:13 Vanaf het moment dat de mens geboren wordt, begint…

dagelijks gebed
2 Petrus 1:4

Hij zal zelfs zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan: Hij redt ons van de begeerten en…

dagelijkse bemoediging
Verbroken beloften

Intussen had Jefta de HERE beloofd: Als U mij helpt de Ammonieten te verslaan en ik veilig terugkom, zal ik het eerste dat mij uit mijn…

dagelijks gebed
Johannes 8:12

Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat Leven geeft. -…

dagelijks gebed
1 Korinthiërs 12:13a, 27

De Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd … U bent het lichaam van Christus en ieder van u is een deel van dat lichaam.-…

dagelijkse bemoediging
Zelfmoord

De cipier schrok wakker. Toen hij alle deuren van de gevangenis zag openstaan, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de…

1 2 3 68