Author Rebekka van Loenen

dagelijkse bemoediging
God hoort ons roepen

Een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God. – Psalm 51:19…

dagelijks gebed
Romeinen 8:14-15

Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. -…

dagelijkse bemoediging
Wanneer je God niet kunt begrijpen

Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u en mijn gedachten zijn niet uw gedachten! – Jesaja 55:8 Er gebeuren zo veel onbegrijpelijke dingen in…

dagelijks gebed
Filippenzen 4:6-7

Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de…

dagelijkse bemoediging
Doe mijn tranen in Uw fles

U neemt mijn zwerftochten waar en kent elke traan die ik stort. Alles staat immers in uw boek? – Psalm 56:9 Toen David door de Filistijnen…

dagelijks gebed
Jakobus 1:5

Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder…

Privacyverklaring

Privacyverklaring De Stichting Johan Maasbach Wereldzending streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan een website van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending achterlaat, zo…

dagelijkse bemoediging
Bewaar Gods geboden

Mijn zoon, onthoud alles wat ik je leer en bewaar mijn geboden in je hart. – Spreuken 3:1 “Alles moet tegenwoordig snel – ook bij kinderen:…

dagelijks gebed
1 Thessalonicenzen 4:13

Over wat er gebeurt met christenen die sterven, willen wij u niet in het onzekere laten. U hoeft over hen geen verdriet te hebben, zoals de…

dagelijkse bemoediging
Koning der Koningen

Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. – Jesaja 9:5 In het boek Jesaja lezen wij hoe de komst van Jezus voorspeld werd en hoe Hij…

1 2 3 56