Author Rebekka van Loenen

dagelijkse bemoediging
Het licht

‘Sta op, mijn volk! Laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien! Want de glorie van de HERE stroomt over u heen. Een duisternis, zwart…

dagelijks gebed
Jesaja 53:5

‘Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben, Hij werd geslagen en daardoor werden wij…

dagelijkse bemoediging
De eerste en tweede dood

‘Ik (Isaak) ben al oud en elke dag kan mijn laatste zijn.’ Genesis 27:2 Niemand kent de dag van zijn of haar dood. Hoewel we ons…

dagelijks gebed
Psalm 107:28-29

‘Toen riepen zij in hun ellende tot de HERE en Hij redde hen uit al hun angst. Hij zwakte de storm af tot een zacht ruisende…

dagelijkse bemoediging
De boze liet het mij doen

‘Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen.’ – Jakobus 1:14 Er zijn veel christenen die, als ze iets verkeerds hebben gedaan, altijd als…

dagelijks gebed
Openbaring 22:7

‘Jezus zegt: ‘Ja, Ik kom gauw.’ Geluk- kig is de mens die zich houdt aan de profetische woorden van dit boek.’ – Openbaring 22:7 Here Jezus,…

dagelijkse bemoediging
Overwin uw boezemzonden

‘Nu zo’n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles a eggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich…

dagelijks gebed
Romeinen 8:28

‘Eén ding weten wij: voor wie Hem lief hebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.’ – Romeinen 8:28…

dagelijkse bemoediging
Groeien in Christus

‘U bent gewaarschuwd, vrienden. Wees daarom op uw hoede. Laat u niet meeslepen door de verkeerde ideeën van mensen die van geen wet willen weten, maar…

dagelijks gebed
Johannes 10:14-15

‘Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij, zoals Ik de Vader ken en Hij Mij kent. Ik geef mijn leven…

1 2 3 104