Author Rebekka van Loenen

dagelijkse bemoediging
Dagelijkse bekering

‘Daarna trok hij de hele Jordaanvallei door en riep de mensen op zich tot God te bekeren. Door zich te laten dopen, konden zij tonen dat…

dagelijks gebed
Mattheüs 5:11

‘Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort.’ – Mattheüs 5:11 Vader, U weet dat er…

dagelijkse bemoediging
Het gevaar van een onbeheerste tong

‘Ze is een rusteloos kwaad, vol dodelijk gif.’ – Jakobus 3:8 Een tong die niet in bedwang gehouden kan worden is een van de dodelijkste wapens…

dagelijks gebed
Psalm 18:3

‘HERE, U bent als een rots voor mij, als een sterk fort. Altijd bent U mijn bevrijder. Mijn God bent U, mijn rots, bij U schuil…

dagelijkse bemoediging
De geest van lucifer

‘U was volmaakt in alles wat u deed, vanaf de dag dat u werd geschapen tot op het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen.’…

dagelijks gebed
Psalm 19:15

‘Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.’ – Psalm 19:15 (NBG)…

dagelijkse bemoediging
De wedloop van het geloof

‘Span je in voor de goede wedloop van het geloof.’ – 1 Timotheüs 6:12 Toen de profeet Hosea het volk wilde waarschuwen vanwege hun geestelijke lafheid en…

dagelijks gebed - afbeelding 22
Psalm 34:7b-8

‘Toen ik naar de HERE riep, heeft Hij naar mij geluisterd. Hij verloste mij uit alle ellende. De Engel van de HERE staat hen die ontzag…

genezing
Punt van contact – deel 1

De Bijbel zegt in Lukas 8:22-25: ‘Op een dag stapte Hij (Jezus) met Zijn discipelen in een boot en zei: ‘Kom, wij gaan naar de overkant…

1 2 3 87