Author Melanie Nieuwendam

dagelijks gebed
Jakobus 1:6

‘Maar als u Hem erom vraagt, moet u ook verwachten dat Hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee die…

dagelijkse bemoediging
Gered en toch ellendig

‘Het is de vraag of Ik, de Mensenzoon, bij de mensen geloof zal vinden als Ik terugkom.’ Lucas 18:8 Het was een geweldig moment voor Israël…

dagelijks gebed
Psalm 18:3

‘Here, U bent als een rots voor mij, als een sterk fort. Altijd bent U mijn bevrijder. Mijn God bent U, mijn rots, bij U schuil…

dagelijks gebed
1 Timotheüs 4:12

‘Niemand mag op je neerkijken omdat je nog jong bent. Wees een voorbeeld door alles wat je zegt en doet, door je liefde, geloof en zuiverheid.’…

dagelijks gebed
Galaten 3:7,9

‘De echte kinderen van Abraham zijn dus de mensen die, net als hij, op God vertrouwen … Ieder die net als Abraham op God vertrouwt, zal…

Wij hebben iets nieuws gevonden

‘Laat je door niemand iets wijsmaken. Want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Zij zullen vele mensen op het verkeerde spoor…

dagelijks gebed
Psalm 33:3-4

‘Zing een nieuw lied voor de HERE, begeleid door prachtig snarenspel. Want het woord van de HERE is be- trouwbaar en uit al zijn daden blijkt…

dagelijkse bemoediging
De Here zal voorzien

‘Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet.’ – Filippenzen 4:6 In…

1 2 3 4 5 71