Author Melanie Nieuwendam

dagelijkse bemoediging
Herprogrammeer uw mentale computer

‘Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil.’ – Romeinen 8:28 Om een goede levenshouding te hebben is één ding nodig: vul uw…

dagelijks gebed
Filippenzen 4:7

‘Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en…

dagelijkse bemoediging
De beslissing

‘Heb daarom diep ontzag voor de HERE en dien Hem oprecht en trouw. Doe de afgodsbeelden die uw voorouders aan de Eufraat en in Egypte vereerden,…

dagelijkse bemoediging
Vertrouw op de Here en doe het goede

‘Er ontstond een zware hongersnood in het land … Dat jaar haalde Isaak een enorme oogst binnen. Zijn zaaisel kwam honderdvoudig terug. De HERE zegende hem.…

dagelijks gebed
Mattheüs 10:29-30

‘Geen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse Vader ervan weet. En wat kost nu een mus? Bijna niets. Zelfs de haren op…

dagelijkse bemoediging
Je kunt het kruis niet alleen dragen

‘Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen.’ – Mattheüs 16:24 Jezus zegt hier dat wij…

dagelijks gebed
Psalm 32:8

‘Ik, de HERE, laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht.’ – Psalm 32:8 Deze…

dagelijkse bemoediging
Stop ermee uzelf te veroordelen

‘God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de ondergang te redden.’ – Johannes…

dagelijks gebed
2 Korinthiërs 10:5b

‘Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus.’ – 2 Korinthiërs 10:5b Vader, ik ben…

dagelijkse bemoediging
Hoe u verzoekingen kunt weerstaan

‘Let erop dat u zich altijd in overeenstemming met de goede boodschap van Christus gedraagt. Laat ik altijd goede berichten over u mogen horen, of ik…

1 2 3 65