Author Melanie Nieuwendam

dagelijks gebed - afbeelding 2-
Hebreeën 10:22a

‘Laten wij daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen.’ – Hebreeën 10:22a Vader, laat Uw Heilige…

dagelijkse bemoediging
Hoe wij de Bijbel moeten lezen

‘Hebt u niet gelezen wat koning David deed, toen hij en zijn vrienden honger kregen? … En hebt u niet in de wet van Mozes gelezen…

dagelijks gebed
1 Korinthiërs 1:20b-21a

‘Heeft God niet alle wijsheid van deze wereld als dwaasheid aan de kaak gesteld? In zijn grote wijsheid wist God dat de wereld Hem door haar…

Verkeerde ijver

‘Vrienden, het verlangen van mijn hart en mijn gebed tot God is dat het Joodse volk gered mag worden. Ik weet dat zij met veel toewijding…

dagelijks gebed
Mattheüs 26:28

‘Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.’ – Mattheüs 26:28 (NBG) Ik dank U dat ik…

dagelijkse bemoediging
Gods hele wezen

‘Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen.’ – Kolossenzen 1:19 God had de mens goed geschapen. Hij was de kroon…

Dagelijks Gebed
Handelingen 10:38

‘Jezus trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met…

dagelijkse bemoediging
Een wijze vrouw bouwt haar eigen huis

‘Iedere verstandige vrouw zorgt goed voor haar huishouden en gezin, terwijl dwaze vrouwen dat met eigen handen afbreken.’ – Spreuken 14:1 De vrouw is naast de…

dagelijks gebed
Johannes 10:3

‘De wacht doet de deur voor hem (de herder) open en de schapen spitsen hun oren als de stem van de herder klinkt.’ – Johannes 10:3…

1 2 3 44