zaterdag, oktober 31 EN | BR

Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Here is en niet voor mensen. U weet immers dat de Here u zal belonen met een deel van de erfenis, want u dient de Christus als Here. – Kolossenzen 3:23-24

‘Wat u ook doet’ staat er. Het maakt niet uit wat u doet, maar ‘doe het van harte’. Er is een Engels woordje, namelijk ‘zeal’. Het is moeilijk te vertalen, maar het betekent: passie, eerste liefde, vol zijn van iets. Het betekent: met je hele hart, met alles wat in je is. De apostel Paulus zegt hier dus: wat je ook doet, doe het met ‘zeal’.

Onze positie als kind van God

Als christenen moeten wij beseffen wat een voorrechten we hebben. U hebt een positie. U bent een wederomgeboren kind van God. Wij zijn levend geworden door de Here Jezus Christus. We zijn vergeven van zonden. Paulus zegt hier: ‘U dient de Christus als Here.’ Hij is onze Heer, onze Meester! Hij is onze Koning! Hij is Degene die op de troon zit van ons hart. En als u iets van harte doet, alsof het voor de Here is en niet voor mensen, zult u een beloning ontvangen.

Doe meer dan uw best

Toch wil ik u vandaag vragen: dient u Jezus Christus echt als uw Heer en Meester? Als u oprecht ‘ja’ kunt zeggen, dan wil ik u zeggen: probeer dan om nog beter uw best te doen, want het kan altijd beter! Het is een grote eer Hem te dienen, om iets voor Hem te mogen doen.

Als u vandaag niet met blijdschap kunt dienen, en niet de dingen kunt doen alsof het voor de Here is, dan moet u een nieuwe toewijding maken.

Jezus kwam om ons te dienen

Vergeet niet dat Jezus de gestalte van een dienaar heeft aangenomen om ons te dienen. Hij werd in een stal geboren en vernederd tot de dood aan het kruis. Hij nam de vloek van het kruis op Zich. Hij heeft dit alles gedaan om ons te dienen. Dank U, Here Jezus, voor zo veel liefde en genade.

Delen.

Comments are closed.

X