woensdag, maart 3 EN | BR

Zelfs al is er een grondwettelijke uitzondering voor kerkgenootschappen, dan moeten we die nu niet gebruiken

Heel Nederland zit op slot, maar de gebedshuizen niet. De Nederlandse Grondwet voorkomt dat kerken ook de deuren moeten sluiten. In artikel 6 van onze Grondwet is namelijk vastgelegd dat iedereen het recht heeft om zijn en haar godsdienst vrij te belijden. Dus mogen de kerkdiensten doorgaan. Er geldt zelfs geen maximaal aantal bezoekers, zolang de 1,5-metermaatregel maar wordt gehanteerd. Wat een bevoorrechte positie hebben wij als kerk. Niemand kan de kerk tegenhouden!

Deze bevoorrechte positie moeten we vandaag niet als vanzelfsprekend nemen en zeker niet op het spel zetten. Integendeel! We moeten die positie behouden en niet in de waagschaal leggen door toch samen te komen. En al helemaal niet met zo veel mensen tegelijk.

Vergeet niet dat er de afgelopen maanden door velen in de maatschappij op social media met afgrijzen op de uitzonderingregels is gereageerd. Alles dicht: de horeca, de winkels, musea, dierenparken, speeltuinen, zwembaden, pretparken, ja, zelfs de scholen, maar de kerken niet?

Velen zullen vandaag zeggen: ‘Ik wist niet dat de kerk zo’n grote uitzonderingspositie in ons Nederland heeft.’ Daarom moet ons gezond verstand onder de huidige omstandigheden zeggen: zelfs al is er een grondwettelijke uitzondering voor kerkgenootschappen, dan moeten we die nu niet gebruiken. Die is er namelijk voor andere redenen! Om die grond nu te gebruiken, is niet verstandig en zelfs onnodig risicovol.

Als wij als kerkleiders de overheid en het volk op dit moment uitdagen om toch (tegen de gang van zaken in en soms met velen) samen te komen om ons geloof te belijden, dan zal het niet lang duren voordat de overheid, onder druk van het volk en de media, de regel in de Grondwet wegneemt, die ons zo’n bevoorrechte uitzonderingspositie geeft.

De motivatie achter de lockdown is niet om de kerk de mond te snoeren. Dat speelt hier geen rol. Dankbaar mogen we zijn dat we in ons Nederland nog altijd vrij ons geloof mogen belijden zoals wij dat willen. Die vrijheid moeten we koesteren.

Het gaat hier om een algemeen beleid dat voor alle landgenoten geldt. De motivatie achter de lockdown is om het gevaar op besmetting van het COVID-19 virus zoveel mogelijk in te dammen. En daarmee de ziekenhuisopnamen te verminderen en het overbelaste zorgpersoneel te ontlasten.

In het licht van de huidige crisis is er geen enkele plicht om gezamenlijk op te gaan naar de kerk. We hoeven dus niet te gaan omdat we moeten gaan. Er bestaan geweldige moderne middelen zoals livestream, waardoor niet één kerkganger iets hoeft te missen wanneer we veilig thuisblijven. Natuurlijk is livestream niet hetzelfde als onze echte fellowship wanneer wij in Gods huis samenkomen. Maar onder de huidige omstandigheden is de livestream het beste middel dat er bestaat. Misschien dat de omstandigheden van vandaag de kerk doet beseffen dat de moderne technieken, zoals livestream en social media, zo gek nog niet zijn. Een investering hierin zal de volgende keer helpen. Soms blijkt het namelijk de enige manier te zijn om in tijden van crisis de gemeenteleden te bedienen.

Het gaat in dit alles niet alleen om ons eigen leven, maar ook om dat van vele anderen. En als je let op de cijfers van de afgelopen dagen, is het niet voor te stellen dat je daar als kerkleider niet heel serieus mee omgaat. Daarom is het jammer dat niet alle kerken dezelfde afweging maken. Dat zou kracht naar de maatschappij uitstralen en een gevoel van medeleven geven aan al onze naasten, die zich allemaal in dezelfde boot en storm bevinden.

Deze afweging heeft helemaal niets te maken met angst en vrees, maar heel eenvoudig met het gezonde verstand. Voorlopig en in ieder geval tot de lockdown door de overheid wordt opgeheven. De uitspraak: ‘Angst regeert niet; God regeert’ is hierbij dus echt niet op zijn plaats. Want ook het gezonde verstand hebben we van God gekregen.

Wanneer we dat gezonde verstand gebruiken en meebewegen met de overheid, zullen de tegenstanders van de kerk geen reden hebben om onze bevoorrechte positie aan te vallen. De storm waait weer over en wij behouden onze geweldige positie, die we op een ander en later tijdstip broodnodig zullen hebben. Er zullen nog genoeg tijden zijn wanneer de uitspraak: ‘Angst regeert niet; God regeert’ volledig op zijn plaats zal zijn. Maar dat zullen geen fijne tijden zijn en momenten van benauwdheid voor de Kerk van Jezus Christus.

Maar zover is het nu niet in ons Nederland. Laten we dus opmerkzaam zijn en niet alleen doen wat ons hart zegt – hoe graag we ook zouden willen samenkomen om ons geloof te belijden – maar vooral doen wat ons gezond verstand zegt en meebewegen met het beleid van de overheid. Alleen zo komen we als volk van Nederland uit deze hevige turbulentie.

Probeer als kerkleider nog even geduld te oefenen en de mensen op te roepen hetzelfde te doen. Het vaccin komt eraan, we komen hieruit en na verloop van tijd kunnen we weer met z’n allen en massaal samenkomen.

Vergeet in dit alles niet dat de kerk en uw bediening na dit hele gebeuren nog heel hard nodig zullen zijn om geestelijke zorg te verlenen aan de velen en nog eens velen die beschadigd uit de storm zullen komen. Ik hoop dat de overheid zal beseffen dat de rol van de kerk hierin heel belangrijk is. De kerk zal, juist als alles weer op gang gaat komen en de economie weer gaat draaien, haar handen vol hebben aan het geven van nazorg.

Hoe het ook zij en wat er ook gebeurt; vrees niet, want we komen hier met onze Herder, Jezus Christus, doorheen! Hij heeft gezegd in Mattheüs 28:20: ‘Vergeet dit niet: Ik ben altijd bij je, tot het einde van de tijd.’

Delen.

Comments are closed.

X