woensdag, juli 28 EN | BR

Als christen willen we allemaal geestelijk groeien. In de Bijbel vinden we veel principes over geestelijke groei. ‘Wat je zaait, zul je oogsten’ is een bekend Bijbels principe. Eén ding is zeker: groei kost werk, tijd en energie. In deze studie ontdek je 10 sleutels om geestelijk te groeien.

1. Focus op je relatie met God

Lees: Johannes 15:15; Efeziërs 2:1-10; Efeziërs 3:14-19

Geestelijk groeien betekent dat je je relatie met God ontwikkelt. Je leert God steeds beter kennen, zoals je een vriend leert kennen. Jezus noemde Zijn discipelen Zijn vrienden (Johannes 15:15).

God heeft ons gemaakt om goede werken te doen, die Hij al van tevoren voor ons bereid heeft (Efeziërs 2:10). Hoewel we niet gered zijn door onze goede werken, zijn we wel gemaakt om goede werken te doen.

In Efeziërs 3 bidt Paulus dat gelovigen in Jezus gesterkt worden door het werk van de Heilige Geest. Het gevolg van deze kracht is dat we Jezus’ tegenwoordigheid en Gods grote liefde voor ons meer en meer ervaren.

2. Bid voor groei

Lees: Mattheüs 7:7-11; Efeziërs 1:15-23; Colossenzen 1:9-13

Vraag God om geestelijke groei. Bedenk hoe vaak kinderen vragen om dingen die ze graag willen. Wij moeten op dezelfde manier onze hemelse Vader vragen om geestelijke groei. God belooft degenen die vragen, te antwoorden. Zoals een ouder zijn kind graag het perfecte verjaardagscadeau wil geven, verlangt God ernaar om jou geestelijke groei te geven en jou te zien bloeien in Zijn liefde en blijdschap.

Nieuw Leven Magazine November 2020

Delen.

Comments are closed.

X