zondag, mei 26 EN | BR

ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 | 10:30 UUR
AMSTERDAM | BREDA | DEN HAAG | DORDRECHT | GOUDA | VLAARDINGEN | UTRECHT | ZWOLLE

Speciale gebedsdag voor doorbraken voor de Gemeente, het land, de wereld en het dagelijks leven

Veel kinderen van God worden onderdrukt. De Kerk wordt in veel plaatsen en landen onderdrukt. De boodschap van het evangelie wil men steeds meer onderdrukken. Maar wie overwint en volhardt tot het einde, zal gered worden. Jezus zal hun naam niet schrappen uit het boek des levens, maar voor Zijn Vader en de engelen verklaren dat zij bij Hem horen. (Lees over al deze mooie beloften in Openbaring 2 en 3.) 

Definities van het woord ‘onderdrukken’

1) Afpersen 2) Bedwingen 3) Beteugelen 4) Dempen 5) Indrukken 6) Inhouden 7) Neerslaan 8) Onderwerpen 9) Opkroppen 10) Overwinnen 11) Smoren 12) Stuiten 13) Terughouden 14) Tiranniseren 15) Trappen 16) Treden 17) Uitzuigen 18) Verbijten 19) Verdrukken 20) Beheersen

Onderdrukking in het verleden

Onderdrukking is niet nieuw. We lezen in de Bijbel dat men vaak Jezus wilde doden. Men wilde ook Lazarus doden, omdat Jezus hem uit de dood had opgewekt, en dit een geweldig getuigenis was van Zijn kracht. Stefanus werd gestenigd vanwege zijn getuigenis over Jezus. Paulus, Petrus en de andere apostelen waren vaak in gevaar. Door de eeuwen heen zijn er velen gedood vanwege hun geloof in Jezus en hun getuigenis van de waarheid. Maar hun dood is niet tevergeefs geweest. Hun volharding en getuigenis hebben de Kerk juist doen groeien en bloeien, en hebben opwekking voortgebracht.

Verschillende vormen van onderdrukking vandaag

Vandaag is het niet anders. Er zijn landen waar de Kerk van Jezus Christus ernstige vervolging meemaakt. Veel van onze broeders en zusters worden gemarteld, gevangengezet en gedood. Maar wees niet ontmoedigd! Jezus zegt over de Gemeente (en dat ben jij ook): ‘De poorten van de hel zullen nooit macht over haar krijgen’ (Matheus 16:18b). Op ‘The Blessing Day of Prayer’ gaan wij speciaal voor hen bidden.

Er zijn ook mensen die mentaal en geestelijk onderdrukt worden. Hun omgeving wil niets te maken hebben met Jezus. Hun familie, collega’s, medestudenten willen niets horen over heiligheid of Gods standaard voor het leven. Deze ware christenen worden in een hoek gedreven. Men wil hen dwingen om allerlei dingen goed te keuren die on-Bijbels zijn. Maar wees niet ontmoedigd! 1 Johannes 4:4 zegt: ‘Vrienden, u komt uit God voort en hebt Zijn tegenstanders overwonnen, want Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst.’ En Jezus zegt in Johannes 16:33: ‘In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.’ Op ‘The Blessing Day of Prayer’ gaan wij speciaal voor hen bidden.

Er zijn veel onreine, duivelse machten die Gods kinderen onderdrukken. Er zijn ook machten van angst, vrees en depressie. Anderen hebben te maken met een crisis in hun geloof vanwege verwarring, chaos, onvrede en onrust. Kinderen van God lijden door ziekte enzovoort. Ze zijn niet vrij om God met blijdschap te volgen en te dienen. Maar wees niet ontmoedigd! Jezus zegt in Mattheüs 28:18-20: ‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’ Op ‘The Blessing Day of Prayer’ gaan wij speciaal voor hen bidden.

Op ‘The Blessing Day of Prayer’ gaan wij speciaal bidden voor hen die onderdrukt worden. Word je door iets of iemand onderdrukt? Wil de boze jou tegenhouden om te leven zoals God voor Zijn kinderen bedoeld heeft? Wij geloven dat er bevrijding en verlossing is in Christus Jezus. God heeft dit namelijk beloofd in Zijn Woord. Wij geloven in wonderen voor jou, omdat Jezus daarvoor de weg heeft vrijgemaakt. Als je in een situatie zit waar je niet in één moment uitkomt, en waar je met Gods kracht doorheen moet, dan geloven wij dat God jou de kracht en de volharding zal geven die nodig is om als overwinnaar uit de strijd te komen. 

STUUR ONS JOUW GEBEDSVERZOEK

Datum: 24 februari 2019 | 10:30 uur
Locatie: The Blessing Churches

X