25 februari t/m 4 maart 2017

Oogsttijd is opgericht voor jou!

Evangelist Reinhard Bonnke zegt: ‘Wij moeten de hel plunderen en de hemel te bevolken!’ Maar hoe? We begrijpen dat de tijd kort is en dat nu het moment is om een licht te zijn. Dat wij anderen moeten vertellen over de reddende kracht van Jezus. Maar hoe? Wij voelen Gods hartslag voor de nog verloren mensen en delen Zijn verlangen dat allen tot bekering zullen komen. Maar hoe?

Zeg jij: ‘Ik wil de moslim vertellen dat God van hen houdt. Maar hoe? Ik wil de zondaar vertellen dat er een betere weg is die echt gelukkig maakt.Maar hoe? Ik wil hen die in religie en rituelen gevangen zijn vrijmaken uit de banden van de leugen. Maar hoe? Ik wil kinderen, tieners, jeugd of senioren bereiken. Maar hoe?‘

Deze speciale Oogsttijdschool is Gods antwoord op jouw vraag: ‘HOE?!’ Geen jarenlange Bijbelschool waar jij geen tijd voor hebt. Geen moeilijke theoretische lessen die jou meer vragen dan antwoorden geven. Geen droge lesstof over datums en formules. Maar hele praktische en toepasbare antwoorden die jou in staat stellen om te doen wat God heeft opgedragen en wat jouw hart verlangt te doen. Iedereen kan deelnemen! Iedereen zal profijt ervan hebben. Dit is nooit en voor niemand weggegooide tijd en inzet. 8 dagen van intensieve en praktische training voor evangelisatie en gemeenteopbouw. Geef je op en doe mee!

David & Regina Maasbach en het hele team van organisatie, coördinatie en docenten van de Johan Maasbach Wereldzending

Delen