Helden van David

Toen David in de Bijbel begon te strijden tegen de vijand, stond hij helemaal alleen. De Helden van David zijn geloofspartners die zich erop toeleggen om maandelijks 100 euro te doneren.

Regina en ik willen u uitnodigen om een geloofsheld te worden en met ons te staan. Door ons partnerschap kunnen wij de gehele wereld bereiken met de levensveranderende boodschap van Jezus Christus.

Toen David in de Bijbel begon te strijden tegen de vijand, stond hij helemaal alleen. Hij was nog maar een jongen die de schapen van zijn vader hoedde in de velden van Efrata, vlak bij de stad Bethlehem. De vijand (de Filistijnen) beroofde Israël telkens van al zijn bezittingen. De reus Goliath was hun allersterkste krijger. Iedereen was doodsbang voor dat lelijke monster, behalve kleine David, die nog maar net achter de schapen van zijn vader Isaï vandaan kwam. Hij was het die Goliath versloeg. Als geloofsheld stond hij echter helemaal alleen.

15 jaar later stond David niet meer alleen als held in het geloof. Door zijn kinderlijk en eenvoudig geloof had hij vele anderen geïnspireerd. Er staat niet voor niets dat de vier grote broers van Goliath door David en zijn helden werden verslagen. En later was er nog een groep van 30 helden van David. Nee, David stond niet meer alleen! Anderen geloofden nu ook dat God hetgeen Hij door David had gedaan, ook door hen wilde doen.

De Helden van David zijn mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die meewerken aan datgene waarvoor Jezus kwam en Zijn leven gaf aan het kruis op Golgotha. Daarom deze oproep om een geloofsheld van David te worden met de belofte om maandelijks 100 euro (of een veelvoud daarvan) te investeren in de televisiebediening, waarmee wij elke week vele tienduizenden mensen in één keer bereiken met het geweldige evangelie van Jezus Christus. Met de televisie-uitzendingen op SBS6 komen we in alle hoeken en gaten van Nederland. Ook in de gevangenissen, inrichtingen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, hotelkamers enz. Maar ook in het buitenland, zoals Spanje, Ierland, Italië, Curaçao, Suriname enz.

Allen die zich aanmelden, ontvangen als verbondsgeschenk mijn dagboek Iedere dag met God, waar ik iets persoonlijks voor u zal inschrijven.

Ik weet dat het voor sommige mensen werkelijk een geloofsdaad is om per maand 100 euro over te maken. We dragen dan ook niet allemaal dezelfde verantwoordelijkheid. Maar ik weet ook dat er mensen zullen zijn die er niet minder om zullen eten. Zoals er bij David drie grote helden waren, zo geloof ik ook dat er in deze televisiebediening mensen zullen zijn die de 100 euro verre te boven zullen gaan. Als God wil dat u 1.000, 10.000 of 100.000 moet sturen, wees dan alstublieft gehoorzaam. Misschien dat u hiervoor iets waarmee God u gezegend heeft, ten gelde moet maken.

Jezus zegt in Marcus 10:29-30: ‘Ieder die zijn huis, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of bezittingen uit liefde voor Mij verlaat en andere mensen over het plan van God vertelt, krijgt honderd keer zoveel terug.’

Hoe het ook zij: God zegent u als u geeft! En geef met een dankbaar hart, als aan Hem, die Zich geheel en al voor u en mij heeft gegeven, opdat wij eeuwig leven zullen hebben.

De Helden van David zijn mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die meewerken aan datgene waarvoor Jezus kwam en Zijn leven gaf aan het kruis op Golgotha.

Delen