De Bende van Gideon

De Bende van Gideon zijn geloofspartners die bereid zijn om de aarden vaten stuk te slaan en die zich erop toeleggen om maandelijks 50 euro te doneren.

De Bende van Gideon bestaat uit mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die met mij mee willen strijden om het doel te verwezenlijken om elke week op SBS6 te blijven uitzenden. Het zijn geloofspartners die zich erop toeleggen om maandelijks een vast bedrag van 50 euro bij te dragen voor de televisiebediening.

Wie was Gideon? Hij was geen generaal en geen theoloog, maar een eenvoudige landbouwer. Een man die zich tijdens zijn werkzaamheden bezighield met de zaken van God. Een man die zich bezighield met de nood en ellende van zijn volk. Toen God tot Gideon had gesproken: ‘Ga en verlos Israël, want Ik zal met u zijn’, zat Gideon met een groot probleem: WAARMEE EN HOE? De discipelen hadden hetzelfde probleem toen Jezus zei: ‘Geef de mensen te eten.’ Hoe kwamen zij aan zo veel broden om 15.000 mensen te eten te geven? Maar de Here zei: ‘Wat hebben jullie?’ Zij antwoordden: ‘5 broden en 2 visjes.’ Het is ons bekend hoe Jezus met het weinige dat ze Hem gaven, de massa te eten heeft gegeven. God heeft geen grote dingen nodig om grote dingen te doen! Toen de Here mij opdroeg om het contract met SBS6 te ondertekenen, zat ik met hetzelfde probleem als Gideon. WAARMEE EN HOE? Waar haal ik het geld vandaan om de programma’s te maken en uit te zenden? Waar haal ik het geld vandaan voor de Oogsttijd Bijbelscholen, de binnenlandse en buitenlandse campagnes, de kindertehuizen, de zendelingen, de evangelisten, de voorgangers, de gratis lectuurverspreiding enz. enz.?

Ik zag, net als de discipelen, op het weinige dat ik had en op de massa die ik moest bedienen. Ik zag, net als Gideon, op de macht en de sterkte van de vijand en ik zag wie ik zelf was, in plaats van op Zijn wonderwerkende kracht te zien. Maar ik dank de Here voor De Bende van Gideon. Het zijn allemaal mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die bereid zijn om de aarden vaten stuk te slaan, opdat het Licht van Jezus in deze duistere wereld en maatschappij gezien mag worden. Ik heb in mijn leven gezien dat het niet de massa is die God gebruiken kan, maar wilt u tot die enkeling behoren om door God gebruikt te worden? Wees een geloofspartner met mij en sluit u vandaag nog aan bij De Bende van Gideon. We zullen samen met God een hechte, onverbreekbare geloofsketen vormen.

Allen die zich aanmelden, ontvangen als verbondsgeschenk mijn boek Een gebed voor iedere dag, waar ik iets persoonlijks voor u zal inschrijven.

Hoe het ook zij: God zegent u als u geeft! En geef met een dankbaar hart, als aan Hem, die Zich geheel en al voor u en mij heeft gegeven, opdat wij eeuwig leven zullen hebben.

Het is niet de massa die God kan gebruiken, maar wilt u tot die enkeling behoren om door God gebruikt te worden?

Delen