Postbusbriefjes 017

Geraakt door uitzending
‘Vanmorgen naar Maasbach TV gekeken en ik was weer geraakt, terwijl ik al 26 jaar christen ben. Opnieuw gebeden en Jezus gevoeld!’
Mevr. P.K.-S. uit Stedum

Genieten van uitzendingen
‘We genieten van de uitzendingen elke zondagmorgen op SBS6. De prediking van David Maasbach is altijd weer heel duidelijk, maar ook bemoedigend. We wensen jullie bovenal Gods zegen toe en bidden dat het werk nog lang mag doorgaan op tv. Ik zelf ben eigenlijk door de prediking van Johan Maasbach, destijds op de zeezenders Radio Noordzee en later op Radio Mi Amigo en Radio Caroline, tot wedergeboorte gekomen in de jaren ’70-’80 en ben door genade nog steeds dankbaar dat dit is gebeurd.’
Fam. W.d.J. uit Drachten

Kracht en moed
‘Ik kijk elke zondag naar de tv-uitzending van David Maasbach. Dit geeft mij veel kracht en moed in het leven.’
Mevr. I.S. uit Eindhoven

Brieven, e-mails, faxen, telefoontjes…
Bent u dankbaar of hebt u een getuigenis, schrijf ons!
Postbus 44, 2501 CA, Den Haag, Holland.

Wonder van genezing
‘Vijf jaar geleden kreeg ik te horen dat ik borstkanker had. Ik schrok heel erg, want het was een kwaadaardige tumor en ik kreeg 33 bestralingen, maar met de Here kwam ik er doorheen. Een paar maanden later kreeg ik vreselijke buikpijn. Ik kon niet meer zitten, liggen, lopen of staan. Met spoed ben ik naar het ziekenhuis gebracht. Na vele onderzoeken werd er een kwaadaardige cyste in mijn buik ontdekt. Ik kreeg een kijkoperatie en later moest ik terugkomen voor de uitslag, die niet goed was. Ik moest zes chemokuren ondergaan en ik hoorde dat ik mijn haar zou kwijtraken. Daar schrok ik heel erg van. Ik zei: ‘Here, hoe kan dit allemaal?’ Ik was helemaal in de put. De volgende morgen om 6.00 uur hoorde ik twee keer mijn naam: ‘Hennie.’ Ik wist dat het de stem van de Here was. ‘Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn’ (Jesaja 43:1). Het was of alles van me afviel. Ik werd heel rustig, want ik wist dat de Here met mij was en dat alles goed zou komen. Alle chemokuren verliepen goed. Ik kan alleen de Here danken, loven en prijzen. Hij is mijn Heelmeester, mijn Helper, mijn Trooster en mijn kracht. Zonder de Here had ik het niet gered. Nu, inmiddels vijf jaar later, heb ik alle controles gehad, en alle uitslagen zijn geweldig. Ik wil alle broeders en zusters van The Blessing Utrecht hartelijk bedanken voor de gebeden om me heen, want dat heb ik gevoeld. God is goed.’
Mevr. H. van den Heuvel uit Zeist

Delen