Wij kunnen het | David Maasbach

Vandaag spreekt David Maasbach over: “Wij kunnen het”.
God zou nooit de beproevingen en teleurstellingen in je leven toestaan als Hij weet dat je het niet aan kan of, als Hij er geen doel mee heeft. Ook in het nieuwe jaar staan we weer voor nieuwe uitdagingen. Laten we dezelfde houding als Jozua en Kaleb nemen die, ondanks hun problemen en moeilijkheden, zeiden: “De Here zal het ons doen gelukken!” Daarom, laat ook onze houding zijn: “We kunnen het!”

Fillipenzen 4:13
ik ben in staat alles te doen door Christus , die mij daarvoor de kracht geeft.

2 Korinthe 11:23-28
Ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten. Ik ben ettelijke keren afgeranseld. Ik heb meermalen oog in oog met de dood gestaan.
Ik heb van de joden vijf keer de beruchte veertig-min-een zweepslagen gehad.
Ik ben drie keer met stokken geslagen en een keer met stenen bekogeld. Ik heb drie keer schipbreuk geleden. Ik heb eens een nacht en een dag in open zee rondgedobberd. Ik heb veel gereisd, waarbij ik vaak gevaar liep door overstromingen, rovers, aanvallen van mijn eigen volk en van anderen. Altijd dreigde er gevaar: rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee, verraad door valse christenen.
Ik heb gezwoegd en geploeterd, nachten niet geslapen, honger en dorst geleden, vaak niet gegeten en kou geleden omdat ik geen kleren had om aan te trekken.
En dat is nog niet alles: elke dag voelde ik de verantwoordelijkheid voor alle gemeenten.

Mattheus 5:45
Hij laat de zon opgaan voor de goede en de slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

1 Petrus 1:7
Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang niet zoveel waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is.
Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden.

Nooit meer iets missen van David Maasbach? Subscribe je dan nu op de Maasbach TV YouTube channel!

Delen