Wie heeft eigendomsrecht op het land Israel en de heilige stad Jeruzalem | David Maasbach

Vandaag spreekt David Maasbach over: Om de vraag te kunnen beantwoorden wie het eigendomsrecht op Israël heeft, moeten we teruggaan naar het oudste boek van de wereld..de Bijbel. Luister naar deze boodschap voor het antwoord!

Genesis 17:7
Dit verbond zal overgaan op elke nieuwe generatie, voor altijd.

17:15-16
‘Wat uw vrouw Sarai betreft,’ ging God verder, ‘zij zal niet langer Sarai heten, maar Sara (Prinses). Ik zal haar zegenen en u een zoon bij haar geven! Ja, Ik zal haar zegenen en haar moeder maken van grote volken! Zij zal koningen voortbrengen.’.

Genesis 21:8-13
Het kind groeide op en de dag kwam dat hij geen borstvoeding meer nodig had. Bij die gelegenheid hield Abraham een groot feestmaal. Sara zag dat Ismaël, de zoon van Hagar, lachte. Ze ging naar Abraham en zei: ‘Stuur die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaak de erfenis deelt met de zoon van een slavin.’ Deze eis bracht Abraham in moeilijkheden, want Ismaël was tenslotte zijn zoon.
Maar God zei tegen hem: ‘U hoeft u geen zorgen te maken over die twee. Doe wat Sara heeft gezegd, want alleen Isaaks kinderen zullen uw nakomelingen genoemd worden. Maar ook Hagars zoon zal Ik stamvader van een volk maken, omdat hij ook een zoon van u is.’.

Nooit meer iets missen van David Maasbach? Subscribe je dan nu op de Maasbach TV YouTube channel!

Delen