Vraag in Mijn Naam

Hebben wij geleerd wat de kracht van het Woord, het gebed en de Heilige Geest is? Als je blij, gelukkig, vrij, gezond en overvloedig wilt leven heb je Jezus nodig. Er staat in de Bijbel dat wanneer wij iets begeren in Zijn Naam, zal Hij het doen. Om dit te ontvangen hebben wij vijf dingen nodig.

Spreker: John T.L. Maasbach

Beluister op Maasbach Radio

Delen