Het gevaar van de occulte wereld

Occultisme betekent: ‘Het geheime, het verborgene, het paranormale’. Het heeft te maken met dingen die buiten ons bereik, onze zintuigen staan. De Bijbel zegt dat het gevolg van occultisme is, dat God Zich van u afwendt. Als u de deur naar het occulte in uw leven heeft opengezet, is de enige manier om hiervan bevrijd te worden door de kracht van Jezus’ bloed.

Spreker: David Maasbach

Beluister op Maasbach Radio

Delen