Doe wat je beloofd hebt

Jefta, de leider van Israël, probeerde zelf een conflict met een vijand van Israël, Ammon, op te lossen. Toen dit overleg faalde, bad Jefta tot God om hem de overwinning te geven. Hij beloofde dat hij het eerste dat hij thuis zou tegenkomen aan God zou offeren. Onder leiding van Jefta wonnen de Israëlieten de strijd tegen Ammon. Toen Jefta daarna thuiskwam in Mizpa kwam hij tot zijn schrik als eerste zijn dochter tegen, die hem dansend tegemoetkwam. Heeft u een keer iets beloofd aan de Here, wat u nog niet bent nagekomen? God geeft u de gelegenheid om de belofte alsnog na te komen.

Spreker: David Maasbach

Beluister op Maasbach Radio

Delen