De waarheid aangaande het christendom

Het christendom is het ‘zijn’ als Jezus, ofwel het beeltenis van Jezus gelijkvormig zijn. Het is de geest van Jezus Christus in de mens, in je binnenste. Jezus kwam in de wereld om aan ons de levende God, de Schepper bekend te maken. Wanneer je Jezus Christus aanvaard in je leven, komt Hij door de Heilige Geest in jouw leven, je hart en je denken en verandert je van binnenuit.

Spreker: David Maasbach

Beluister op Maasbach Radio

Delen