Christus is opgestaan

God schept geen welbehagen in het sterven van een zondaar. Hij heeft ons lief en wil ons redden! Daarom zond Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, die de straf droeg van de zonden en stierf aan het kruis voor ons. Maar daar bleef het niet bij! Jezus overwon de dood en stond op uit het graf. Ook vandaag wil Hij u het opstandingsleven geven! De weg tot zaligheid is het geloof in een levende, opgestane Heiland.

Spreker: Johan Maasbach

Beluister op Maasbach Radio

Delen