Het gebed – uw dagelijkse gebed

Het gebed van 23 juni 2017

Heilige Geest, ik wil zo graag op de juiste manier onderscheiden wat goed of kwaad is. Help mij door Uw gaven mensen te zien zoals zij werkelijk zijn, zodat ik ze ook op de juiste manier kan helpen en raad geven. Dank U dat U mij verlichte, geestelijke ogen geeft.

'Ik vraag de God van onze Here Jezus Christus – de Vader die alle eer verdient – u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en Hem door en door zult kennen.' – Efeziërs 1:17