Het gebed – uw dagelijkse gebed

Het gebed van 24 april 2017

Lieve Heer, vandaag wil ik U danken dat U alles zo uniek hebt gemaakt en geschapen. Het is zo wonderlijk goed dat ook geleerden moeten bekennen dat er 'iets' of 'iemand' moet zijn geweest die dit alles heeft bedacht. Ik loof U, grote God, voor alles wat U bent en doet.

'Kijk omhoog naar de hemel! Wie maakte al deze sterren? Als een herder die zijn schapen leidt, ze bij hun namen roept en telt om te zien of er niet één verdwaald is, zo gaat God om met de sterren en planeten!' – Jesaja 40:26