Het gebed – uw dagelijkse gebed

Het gebed van 25 mei 2017

Laat mijn spreken en handelen vandaag zijn naar Uw Woord en Geest. Geef mij wijsheid en kennis in alles wat ik moet doen. Ik zie op U, ook als het moeilijk is. U zult raad geven wat ik wél en niet moet doen, al is de keuze soms nog zo moeilijk.

'Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder die Hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven, Hij zal het u niet kwalijk nemen.' – Jakobus 1:5