Geschiedenis

Johan Maasbach

 • Johan Maasbach groeide op als dertiende kind in een gezin met veertien kinderen. Op zeventienjarige leeftijd vertrok hij om als koksmaat te werken op een schip naar Hamburg. Tijdens de jaren op zee ervoer Hij Gods bewarende hand en wist Hij dat God hem riep om het evangelie te prediken. In zijn vrije tijd trok hij door Nederland met een ‘evangelietent’. Ook Willy Klumper, geboren in een gezin met vier kinderen, had een hart voor zending. Na een tweejarige Bijbelschool in Zwitserland gevolgd te hebben, hielp ze het evangelie te verspreiden in Stadskanaal en Vroomshoop. Tijdens een tentsamenkomst in Stadskanaal ontmoetten Johan en Willy elkaar voor het eerst. In 1952 zei Johan de grote vaart vaarwel, trouwden ze met elkaar en bereidden ze zich voor om hun leven fulltime in dienst van de Heer te stellen.

  Aankoop eerste kerkgebouw
  Niet lang daarna startten Johan en Willy Maasbach met evangelisatie diensten in Gouda. Ze waren daar bezig met pionierswerk, want er was daar destijds nog geen Volle Evangelie of Pinkstergemeente. Daar werd ook het allereerste kerkgebouwtje aangeschaft – de Bethlehemskerk, aan de Zeugstraat 38.

  Doorbraak in het Volle Evangelie
  Een gebeurtenis in 1958 bracht de grote doorbraak voor het Volle Evangelie in Nederland. De komst van de Amerikaanse evangelist T.L. Osborn in 1958 op het Malieveld in Den Haag en op het Bodenterrein in Groningen bracht deze beweging teweeg. Iedere avond waren tienduizenden aanwezig. Velen ontvingen genezing en de grootse wonderen vonden plaats. Ontelbare mensen kwamen tot bekering. Tientallen Pinkster- en Volle Evangelie gemeenten zijn in deze periode ontstaan. Op wonderbare wijze werd Johan Maasbach gebruikt als vertaler in beide campagnes. Door deze bekendheid als vertaler, gingen vele deuren open.

  Campagnes in binnen- en buitenland
  Johan Maasbach werd nu vaak gevraagd om campagnes te houden. Naast de gemeente te Gouda werden in de steden Dordrecht, Leiden, Amsterdam, Den Haag en Utrecht gemeenten gestart. Naast campagnes in vele steden en dorpen in Nederland, ging Johan Maasbach ook vele malen op campagne naar het buitenland.

  Uitgeverij
  In deze periode begon ook een andere belangrijke tak van het werk. De uitgave van een blad dat Genezing werd genoemd. Later werd dat het maandblad Nieuw Leven. Genezing werd in grote oplagen gedrukt en gratis uitgedeeld aan alle bezoekers van de campagnes. Ook werden er veel geloofs opbouwende Engelstalige boeken vertaald en uitgegeven in het Nederlands. Het boek van Johan Maasbach Waarom ik Christus predik is in vele talen uitgegeven.

  Bijbelhuizen
  In 1959 werd in Dordrecht, in de Voorstraat, de eerste Volle Evangelie boekwinkel geopend in ons eigen pand. In Den Haag werd niet lang daarna in het pand Koningstraat 3a een tweede boekwinkel geopend, Het Bijbelhuis. Het kantoor dat eerst gevestigd was in Gouda, verhuisde later naar Den Haag.
 • De periode 1962-1972 was een zeer vruchtbare periode. Naar alle kanten breidde het werk zich razendsnel uit.

  Radio-uitzendingen
  Aan het begin van de jaren ’60 kwam de mogelijkheid om over de radio het Volle Evangelie te verspreiden over Radio Luxemburg. 23 jaar lang werd er met grote zegen over deze zender uitgezonden; miljoenen mensen werden ermee bereikt. De uitzendingen leidde tot de aanschaf van een eigen professionele studio. Van enkele zeer inspirerende radiotoespraken werden LP’s gemaakt om nog meer mensen te kunnen bereiken met het evangelie.

  Capitol en zendingskantoor
  In dit decennium werden vele evangelisatiecampagnes gehouden in verschillende landen. Ook in het binnenland werden er campagnes georganiseerd, waaruit vele gemeenten zijn ontstaan. In 1966 en in 1968 kwamen respectievelijk de bioscoop Capitol en het grote kledingsmagazijn ‘Lijnkamp’ in Den Haag in het bezit van de JMWZ. Beide panden – nu het Capitol Evangelie Centrum en het hoofdkantoor van de Johan Maasbach Wereldzending – werden door Evangelist T.L. Osborn ingezegend met een serie bijzondere samenkomsten. Doordat ‘het werk’ zich steeds meer uitbreidde, kwamen er steeds meer fulltime medewerkers.
 • Ook in dit decennium ging het werk met volle kracht vooruit om het evangelie te verbreiden over de hele wereld.

  Doopdiensten
  Sinds de opening van het Capitol Evangelie Centrum werden er om de twee maanden ‘doopfeesten’ gehouden. Al in de eerste tien jaar van haar bestaan werden ruim 2.000 dopelingen gedoopt door onderdompeling.

  Havenkerk en Gouwekerk
  In dit decennium werden twee opmerkelijk grote rooms-katholieke kathedralen aangeworven. De Havenkerk in Schiedam en de Gouwekerk in Gouda. In 1976 werd de Havenkerk feestelijk geopend en in 1979 de Gouwekerk. Deze prachtige ‘Godshuizen’ mochten van die tijd af dienen als ‘evangeliecentra’ en de vele bijeenkomsten hebben veel zegen voortgebracht.

  Zendingsbijkantoren en kindertehuizen
  Ook werden in dit decennium zendingskantoren geopend in Indonesië (Semarang) en in de Verenigde Staten (Grand Rapids). In Indonesië en India ontstonden kindertehuizen om verwaarloosde kinderen te kunnen opvangen.

  Radio-uitzendingen
  In deze periode werd de lijst van radio-uitzendingen steeds groter. Niet alleen werd er over de sterke zender Radio Luxemburg uitgezonden, maar ook in Sri Lanka klonk twee keer per week het evangelie, dat een geschatte 1 miljard mensen kon bereiken. Daarnaast waren er uitzendingen in de Verenigde Staten, Panama, Aruba, Curaçao en Suriname. Ook zonden we jarenlang uit over de zeezenders Mi Amigo en Caroline.
 • Deze periode kenmerkte zich door vele activiteiten en campagnes die in binnen- en buitenland werden gehouden. Het werk van de JMWZ zat, ook wat het aantal bezoekers van de gemeenten en evenementen betreft, in een stroomversnelling.

  Videoapparatuur
  Er werd een geheel complete uitrusting voor het opnemen op locatie en het afwerken van videobanden aangekocht. Ook moest er een studio worden gebouwd. Johan Maasbach noemde het ‘Gods Jordaan Wonder’. God voorzag op wonderbare wijze in de financiën. Duizenden videobanden, met vooral predikingen, vonden hun weg.

  Opening nieuwe kerken
  Er werden verschillende evangeliecentra aangeschaft. In 1983 werden in Amsterdam (Calvariekerk), Utrecht (Immanuelkerk) en Breda (Christus Triumfatorkerk) kerkgebouwen aangekocht. In 1991 werd de geheel verbouwde en herstelde Torenschoolkerk in Dordrecht geopend.

  Telehulp en gesprekslijn
  Reeds geruime tijd hadden we Telehulp, waarnaar men 24 uur per dag kon bellen voor een korte bemoediging en gebed door Johan Maasbach. Later kwam ook de gesprekslijn, waar men dagelijks naartoe kan bellen voor een persoonlijk gesprek of gebed.

  Overig
  Daarnaast zijn de Gebedsgenezingsdiensten, één keer per maand in Den Haag, voor velen tot grote zegen geweest en velen ontvingen genezing. Ook werden tienduizenden preekcassettes verspreid, waaronder de ‘Cassette van de Maand’ met twee predikingen van Johan Maasbach. Honderdduizenden traktaten, in allerlei talen, werden gedrukt.
 • In dit decennium leidde God Evangelist Johan Maasbach ertoe om David en Regina in te zegenen om het gehele zendingswerk voort te zetten. Ook vond de heropening van ons zendingskantoor plaats.

  Afscheid Johan Maasbach
  Een gedenkwaardig moment was het voorlopig afscheid dat we moesten nemen in 1997 van degene die God uitkoos als oprichter van het zendingswerk, Evangelist Johan Maasbach. Het zendingswerk wordt tot op de dag van vandaag voortgezet door David en Regina Maasbach, met aan hun zijde tal van trouwe medewerkers.

  Zoë Bijbel College
  In deze periode werd het Zoë Bijbel College voortgezet als avondbijbelschool. Deze Bijbelschool is inmiddels uitgebreid met een schriftelijke cursus in het Nederlands, Engels en Frans. Wereldwijd komen er steeds meer studenten bij.

  Global Prayer Network
  In 1997 werd het wereldwijde gebedsnetwerk, het Global Prayer Network, gelanceerd. Wereldwijd wordt er samen gebeden voor de noden in deze wereld.

  Heropening zendingskantoor
  Een van de grote momenten was de heropening van het zendingskantoor. Na een jaar van intensieve werkzaamheden, kwam in december 1998 het grote moment: een week van openingsbijeenkomsten waarbij gastsprekers als Reinhard Bonnke en T.L. Osborn ons vereerden met hun bezoek.

  Kindertehuis ‘Jati Margo’
  Nog een gedenkwaardige opening was de feestelijke opening van een nieuw onderkomen van het kindertehuis ‘Jati Margo’ in Indonesië in 1997. Tot op de dag van vandaag vangen we hier kansarme kinderen op.

  Tv-uitzendingen
  In deze periode is ook het televisiewerk enorm vooruitgegaan. Op vele plaatsen werd het evangelie gebracht door middel van tv-uitzendingen op verschillende stations, waaronder TV-West en Family7. Ook in Suriname werd iedere zondagmorgen ‘Revival Time’ uitgezonden.
 • De afgelopen jaren heeft God vele nieuwe deuren voor ons geopend, waaronder de wekelijkse tv-uitzendingen op SBS 6, de Oogsttijd Bijbelscholen en The Blessing Churches.

  Bijbelscholen
  In 2004 ging de eerste Oogsttijd Bijbelschool van start in Nederland, een intensieve training voor evangelisatie en gemeente-opbouw. Sindsdien is deze Bijbelschool enorm uitgebreid naar het buitenland, met scholen in onder andere India, Filipijnen, Colombia, Brazilië en Cuba. Daarnaast is er het Zoë Bijbel College, dat zowel in Nederland als in het buitenland tot zegen is.

  Vision for Missions en Het Licht op…
  In 2005 gingen de wereldwijde Vision for Missions conferenties van start. Deze conferenties werden in vele landen gehouden, waar vooral werkers werden geïnspireerd en gerekruteerd om zending te bedrijven. De maandelijkse Het Licht op…-acties in Nederland en België hebben veel vrucht voortgebracht.

  Kantoor Brazilië en Oasis
  In 2006 heeft het werk een nieuw kantoor geopend in Curitiba, Brazilië, als basis voor de Oogsttijd Bijbelschool en de conferenties. In 2010 werd de Oasis Charity Association opgestart, dat zich speciaal inzet voor de straatkinderen in Brazilië.

  Evangelist John T.L. Maasbach
  Al vele jaren mag John T.L. Maasbach, samen met zijn vrouw Godelief, aan de zijde van David en Regina werken. In de voetsporen van zijn vader, Evangelist Johan Maasbach, brengt John T.L. het evangelie over de hele wereld. De drijfveer ‘Jezus laten zien door de kracht van God’ heeft hem al naar tientallen landen gebracht.

  Televisiedoorbraak
  Na vele jaren van voorbereiding en gebed, werd het onmogelijke door een Godswonder mogelijk. Op 23 maart 2008 vond de eerste legendarische evangelische tv-uitzending plaats op SBS 6. Elke zondag is David Maasbach van 09.00 tot 10.00 uur te zien op SBS 6 met de boodschap van het evangelie. Na 26 jaar hebben ook de oude camera’s en televisiestudio plaatsgemaakt voor geheel nieuwe apparatuur met HD-kwaliteit. Vele mensen, uit verschillende lagen van de bevolking, worden bemoedigd door de uitzendingen.
 • In Gods kracht gaan we nog steeds voorwaarts met de verspreiding van het evangelie. God opent wereldwijd vele nieuwe deuren.

  Maasbach Radio
  In oktober 2012 vond de lancering plaats van The Blessing Family Music Station, een online radiostation met non-stop uplifting music en quotes. Met dit radiostation bereiken we wereldwijd vele mensen met het evangelie. Over de hele wereld luisteren er mensen uit meer dan 40 verschillende landen.

  Naast het Music Station, is in oktober 2013 ook The Blessing Family Message Station gelanceerd, een ‘on demand’ online radiostation met opbouwende preken in het Nederlands en Engels. Sprekers zijn: David Maasbach, John T.L. Maasbach, Johan Maasbach, T.L. Osborn en V. Dilkumar.

  Jubileum SBS6
  In maart 2013 vierden we ons jubileumfeest dat we 5 jaar lang elke week uitzenden over SBS6. Wekelijks ontvangen tienduizenden mensen bemoediging en hoop door de opbouwende prediking van David Maasbach.

  Musicals
  De modernste middelen worden gebruikt om een hele nieuwe generatie te bereiken met het evangelie. Musicals zijn een geweldig middel om de massa te bereiken. Deze tak van het zendingswerk breidt zich razendsnel uit en elke voorstelling trekt overvolle zalen. Enkele musicals: Een Ander Leven en Verboden Liefde.

  The Blessing Churches
  Met The Blessing Churches in Nederland, Zwitserland en Brazilië, breidt ook deze tak van het zendingswerk zich uit. God opent wereldwijd vele nieuwe deuren.

  Muziekbediening
  Ook de muziekbediening ontwikkelt zich verder. Maasbach Worship heeft enkele prachtige albums uitgebracht, zoals: Nieuwe Hoop en Punt van Contact. De MAP Band (onderdeel van POiNT!) reist de hele wereld over om mensen, door middel van zang en muziek, bij Jezus te brengen.

  Bijbelscholen
  De Johan Maasbach Wereldzending organiseert Bijbelscholen in vele verschillende landen, waaronder: Nederland, België, Brazilië, Colombia, Congo, Cuba, India en Zwitserland.