Dagelijkse bemoediging

25 oktober 2016

U en ik kunnen samen met God de wereld veranderen

‘De Geest van de Here rust op mij, omdat Hij mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken.’ – Lucas 4:18-19

Jezus Christus kwam in de donkerste periode van de geschiedenis naar de aarde. Toen hij dertig jaar oud was, begon hij Zijn bediening die slechts drie jaar zou duren. Binnen korte tijd was Zijn naam overal bekend vanwege de aandacht die Hij trok. Ten eerste door de boodschap van de almachtige God te prediken. Ten tweede doordat Hij mensen genas van allerlei ziekten. Hij verjoeg boze geesten, stilde de stormen, voedde ruim 5.000 mensen met de lunch van een kleine jongen, enz. Zo werd Zijn naam wijd en zijd verspreid.

Jezus verzamelde discipelen om Zich heen en zei onder andere de legendarische woorden: ‘Ik zal een ander soort vissers van jullie maken. Vissers die mensen voor Mij vangen’ (Mattheüs 4:19). Ook gaf Hij hen de opdracht om zieken te genezen en boze geesten te verdrijven (zie Mattheüs 10:8). Zij deden het en gingen overal heen om in Jezus’ naam de werken te doen die Jezus ook deed, want Hij had hen gezegd: ‘Wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere’ (Johannes 14:12). Jezus heeft Zijn Goddelijke kracht uitgestort in de mens. Hij veranderde de wereld in drie jaar tijd! Gewone, daarvoor onbekende mensen, gingen door met het veranderen van deze wereld. Jezus was gekomen om aan de activiteiten van de boze een einde te maken.

Ook u en ik hebben dezelfde boodschap. Ook wij moeten deze generatie de boodschap brengen van verlossing, genezing en bevrijding. Ook moeten wij vertellen dat Gods Woord in vervulling zal gaan wat de eindtijd betreft en dat Jezus spoedig terugkomt. Samen met God kunnen wij de wereld veranderen!