Dagelijkse bemoediging

23 september 2017

Wat is de kerk?

‘Ik wil dat je weet hoe het in de gemeente hoort toe te gaan, want de gemeente is het huisgezin van de levende God, ze is de pijler en het fundament van de waarheid.’ – 1 Timotheüs 3:15

Paulus spreekt hier tegen Timotheüs en leert hem hoe hij zich moet gedragen als evangelist en voorganger in het huis van God, de kerk. In de kerk, in de gemeente, horen wij ons goed te gedragen, want je komt in de tegenwoordigheid van de levende God, de Schepper van hemel en aarde. Velen beseffen dit niet en weten niet waar de Kerk voor staat. Mensen bereiden zich voor als ze uitgenodigd worden om bij de koningin op bezoek te gaan, tenzij men geen respect heeft voor haar. Zo is het ook met de kerk. Velen hebben niet door wat naar de kerk gaan betekent. Men zegt: ‘O, het maakt niet uit hoe ik eruit zie als ik naar de kerk ga.’ Maar u zegt dat toch ook niet als u naar de koningin gaat? Het is goed om je van tevoren af te vragen: hoe moet ik mij gedragen tegenover de broeders en zusters, tegenover de leiders, tegenover de Here Jezus Christus?

De Kerk is een vergadering van gelovigen die de waarheid kennen, geloven en bewaren en eraan gehoorzaam zijn. Het zijn mensen die een eeuwig doel voor ogen hebben. Het is de Kerk van de levende God, en de Heilige Geest is daar aanwezig.

De Kerk is geen groep van theologen die alleen bij elkaar komen om hun dogma’s of leerstellingen uit te leggen en te verdedigen. Velen gaan naar de kerk alsof het een of andere club is, zoals er zo veel zijn waar je kunt bingoën of klaverjassen. De Kerk bestaat uit mensen die wederomgeboren zijn. Ze zijn vervuld met de Heilige Geest.

De ware Kerk van Jezus Christus leeft! Zij is niet dood of uit de tijd. De Kerk van Jezus Christus is een plaats van aanbidding. Geen plaats met allerlei rituelen en uiterlijke ceremoniën. U kunt God niet aanbidden met allerlei poespas, maar Hij moet aanbeden worden in geest en waarheid.